Prázdniny 2019

Sunshine

Vážení rodiče, děkujeme Vám za skvělou spolupráci po celý školní rok 2018/19 a přejeme krásné léto, plné slunce a pohody.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Perknov

Prázdniny 2019

Hlavní prázdniny 2019

Mateřská škola Perknov bude od 1.7. 2019 do 31. 8. 2019 z provozních důvodů uzavřena.

Provoz v době od 1.7.2019 do 31.7.2019 bude zajišťovat MŠ Havlíčkův Brod, Příčná 189

Provoz v době od 1.8.2018 do 31.8.2018 bude zajišťovat MŠ Havlíčkův Brod , Nádražní 1329

Provoz v MŠ Na Svahu bude opět zahájen 2.9.2019


 

Zrušte si, prosím, trvalé příkazy na platbu školného na červenec a srpen.

Nerušte povolení k inkasu na stravné, záloha na září Vám odejde v srpnu.

Od září 2019 školné neplatí děti s povinnou předškolní docházkou, tzn. děti, které do 31.8.2020 dovrší věku 6 let .