Květen 2019

Pondělí 6.5.2019

Zápis dětí do MŠ Perknov

 • od 8.00 do 13.00 hodin v budově MŠ

Úterý 7.5. 2019

Výtvarná dílna pro tatínky (dědečky) s dětmi

 • Výroba dárku pro maminky
 • od 15.30 h v obou třídách MŠ

Čtvrtek 9.5.2019

Vystoupení dětí pro seniory

 • vystoupení vybraných dětí ze třídy včeliček
 • rodiče budou informováni

Úterý 14.5.2019

Výlet do KD Ostrov HB

 • Pořad: Hodinka zpívání
 • Všechny děti přijdou do MŠ nejpozději v 7.50 hodin

Sobota 18.5.2019

Vítání občánků

 • vybrané děti ze třídy včeliček
 • rodiče budou informováni

Úterý 21.5.2019

Fotografování Foto Kunc

 • foto celé třídy
 • foto jednotlivci, ve skupince pouze sourozenci
 • Seznamy i ceník budou vyvěšeny v obou šatnách