Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí.

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené, odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. viz.Vyhláška č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění novely vyhláškou 43/2006 Sb

PŘERUŠENÍ PROVOZU HAVLÍČKO-BRODSKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL

Pro kalendářní měsíc, v němž je omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

Úplata za předškolní vzdělávání bude tedy v souladu s § 6 odst. 5 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, za měsíc březen 2020 (případně další) snížena o poměrnou část, která bude odpovídat době, po kterou byl provoz přerušen.

Děkujeme za pochopení

Mateřská škola Na Svahu 3049, Havlíčkův Brod

Zrušení plánovaných akcí

Vážení rodiče,

Z důvodů současné situace (šíření koronaviru), Mateřská škola Perknov ruší všechny plánované akce na březen.

Do MŠ budou přijímány pouze zdravé děti bez sebemenších příznaků nachlazení.

Pokud jste, v době jarních prázdnin, cestovali do zahraničí ( NE JEN ITÁLIE !!), nechte své děti minimálně 14 dnů doma!

Žádáme Vás o odpovědný přístup a ohleduplnost k dětem i zaměstnancům MŠ.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

                                                                                                                        vedení MŠ Perknov